Wettelijke Vermeldingen

Auteursrechten en rechten van de producent van de gegevensbank

De websites 'maisondhote.com', 'gastenkamer.com' en 'bedbreakfast.be' vormen samen een auteursrechtelijk beschermd werk en tegelijk een gegevensbank, waarbij DEVart bvba houder is van het auteursrecht en het producentrecht.
De teksten, vormgeving, tekeningen, foto's, films, grafische voorstellingen en andere elementen zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke kopie, bewerking, wijziging, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring of andere commerciële uitbating, of gehele of gedeeltelijke wijziging van de site, in welke vorm ook, hetzij elektronisch, mechanisch of op een andere wijze, is ten strengste verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van DEVart bvba. De inhoud van de gegevensbank is beschermd door een recht sui generis dat aan de producent van de gegevensbank toelaat elke vorm van gebruik en/of hergebruik van de gegevensbank in haar geheel of ten dele te verbieden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

Merken en Handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens gebruikt op deze site, onder andere het logo en de namen 'DEVart', 'Karaktervolle gastenkamers', 'Maisons d'hôtes de caractère', 'Charming Bed&Breakfast' zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk zijn beschermd. Elk gebruik ervan of van gelijkende tekens is streng verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van DEVart bvba.

Aansprakelijkheid qua inhoud

DEVart besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de updating van deze site. DEVart kan evenwel de juistheid van de informatie die zich op de site bevindt niet waarborgen. De gebruiker moet zich ervan bewust zijn dat de informatie op elk ogenblik kan worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. DEVart wijst elke verantwoordelijkheid van de hand inzake de inhoud en het gebruik van de site. In het geval er links zouden worden gelegd met andere sites, kan DEVart in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of het bestaan van deze sites.

Nieuwsbrief

Indien u de nieuwsbrief 'Karaktervolle gastenkamers' ontvangt, betekent dit dat u ons uw e-mailadres stuurde via het formulier op de onthaalpagina om maandelijks geïnformeerd te worden. U zult dus regelmatig via e-mail informatie ontvangen over onze activiteiten, nieuwigheden en promoties. U kunt u op elk moment uitschrijven door op de daartoe bestemde link onderaan de Nieuwsbrief te klikken.

Indien wij u persoonlijke informatie vragen, dan is die bestemd om u:

  • sneller toegang te verlenen tot informatie die u aanbelangt,
  • per e-mail op de hoogte te houden van de evolutie van onze website-inhoud of nieuwe diensten en producten.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet door te geven aan derden, die deze voor commerciële doeleinden zouden kunnen gebruiken. Volgens de wet op de privacy hebt u het recht uw persoonlijke gegevens te wijzigen, recht te zetten of te verwijderen. Hiertoe volstaat het een brief te sturen naar het volgende adres: DEVart bvba, Leuvensesteenweg 226, 3390 Tielt-Winge, België.